зареждане ...

Начало

Кратка история на  детска градина “Ралица“ с. Злати войвода
 

За първи път ЦДГ в с. Злати войвода е открита през м. октомври 1969 г. с една група около 20 деца в сградата на училището. Помещава се в две стаи - занималня и спалня, а кухнята е в приземния етаж до 1971 г. По късно ЦДГ е преместена в сградата на управлението на ТКЗС с. Злати войвода – втори етаж, където всичко е по-удобно, с повече помещения.

Оказва се, че една група не може да задоволи нуждите на населението и ръководството на селото предлага къщата, която е била бивш родилен дом  и дворът от 2 дка да послужат за построяване на нова детска градина. Градината се строи от 1974 до м. октомври 1977 г. През м. ноември същата е открита и започва да функционира с 2 групи за деца от 3-6 г. и 1 яслена група. Детската градина е ОДЗ “Лиза Чайкина - Чайка“ до 1992 г. Тогава са сменени имената на всички детски градини и ЦДГ получи ново име „Ралица". През 1993 г. бе закрита яслената група, а през 1997 поради намаляване броя на децата ЦДГ остава с една сборна група.

През м. септември 2011 г. след отремонтиране помещенията на яслата бе открита полудневна подготвителна група с деца на възраст  5 - 6 години.

През есента на 2021 г. след решение на общински съвет полудневната група се преобразува в целодневна. 

Днес Детска градина „Ралица“ функционира с две целодневни групи с общ брой 59  деца.

 

 • Календар
 • Важно

  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор: 

  Димитрина Сярова Митева

  Тел.: 

  0895 717 905

  Имейл: 

  dg_ralicazv@abv.bg