зареждане ...

Обществен съвет

             На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, от 01.01.2017г. в детската градина функционира Обществен съвет в следния състав:

Председател на ОС:

 • Стоян Вълков Тенев

Членове:

Мария Росенова Щерионова

Недка Диянова Георгиева

Димитър Цанков Атанасов

Донка Петрова Маринова

Резервни членове

Марияна Иванова Цандева-Димитрова

Марийка Славчева Генчева

Йорданка Георгиева Манчева

Еленка Йорданова Пейчева

Цветана Александрова Козарева

 

 

Правилник обществен съвет

 • Календар
 • Важно

  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор: 

  Димитрина Сярова Митева

  Тел.: 

  0895 717 905

  Имейл: 

  dg_ralicazv@abv.bg