зареждане ...

Документи

 

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ “ РАЛИЦА”  за учебната 2022-2023 г.

Програма за  предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи за учебната 2022-2023 г.

Наредба от 05.02.2007 за здравни изисквания към детските градини

Наредба за прием

Програмна система 

Приложение 1 към програмна система 

Приложение 2 към програмна система 

Правилник за дейността на ДГ"Ралица" за учебната 2022-2023 г.

План на действие за изпълнение на стратегията за развитие на ДГ за периода 2022-2023 г.

План-програма за безопасност на движението по пътищата на учебната 2022-2023 г.

Годишен план за дейността на детската градина за учебната 2022-2023 г.

Мерки за качеството в образованието

Отчет  за изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ за периода 2022г/2023г.

Стратегия за развитие на ДГ "Ралица"  2020 - 2024 година

 • Календар
 • Важно

  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Родителски срещи
 • Бърз контакт

  Директор: 

  Димитрина Сярова Митева

  Тел.: 

  0895 717 905

  Имейл: 

  dg_ralicazv@abv.bg